symulacje i projekt oddymiania grawitacyjnego Atrium w Muzeum Emigracji w Gdańsku